Co všechno IS Fachman dokáže?

 

Okamžitý přehled o plnění rozpočtů a termínů

Každá položka faktury se ihned započítává k zakázce a neunikne schválení stavbyvedoucímu a řediteli. PDF faktury od dodavatelů za Vás dokonce automaticky importuje umělá inteligence.

 

Evidence docházky a dovolené bez papírů

Stačí využít mobil nebo počítač a můžete opustit papírovou evidenci docházky a dovolené. Navíc máte ihned přehled o počtech odpracovaných hodinách na jednotlivých zakázkách.

 

Stavební deník, plány a rozpočty elektronicky

Evidujete stavební deník elektronicky, můžete jej dokonce nasdílet s investorem. A všechny smlouvy, plány a rozpočty zakázky máte na jednom místě v elektronické formě.

 

Kde je všechno nářadí a kam jsme vydali materiál ze skladu

Rychlé zápůjčky nářadí pracovníkům a vydávání materiálů ze skladu na zakázky jen načtením QR kódů. Ihned vidíte kdo má co zapůjčeno a jaký materiál byl ze skladu na zakázku vydán.

 

Informace hned k dispozici, v počítači, tabletu i mobilu

Úkoly, faktury, adresář, reporty, rozpočty, smlouvy, plány, termíny, docházka, majetek, sklady,... vše na jednom místě a navzájem propojené. Dostupné v mobilu, tabletu i počítači.

 

Řízení stavebních úloh přímo v terénu

Investor, stavební dozor nebo jiný účastník zakázky může přímo na staveništi vytvářet úkoly na svém mobilu či tabletu. Zodpovědné osobě jej můžete vyznačit v plánu nebo přidat třeba i fotky.

 

Poháněn umělou inteligencí

S prací Vám v IS Fachman pomáhá umělé inteligence, která přináší neuvěřitelné možnosti a obrovské zefektivnění práce. Pomůže Vám například s vytěžováním dat z faktur, s reporty a nebo s předpovědí budoucích nákladů nebo příjmů.

 

Usnadněte práci, snižte náklady a ušetřete čas

Vhodný také pro firmy z oboru vodo-topo-plyn, FVE a stavebnictvím příbuzných.

Co dále IS Fachman dokáže?

Evidence zakázek

Přehled zakázek, jejich termínů, stavbyvedoucích. Nastavení a kontrola finančních limitů na materiál, zaměstnance, subdodávky, služby a režie. Možnost automatického výpočtu odměn pro stavbyvedoucí.

Objednávky u subdodavatelů

Možnost přiřadit k zakázce její subdodávky, kontrolovat jejich finanční plnění, termíny. Možnost automatického generování smluv do PDF. Možnost vytvoření různých šablon smluv.

Stavební deník

Vedení elektronického stavebního deníku zakázky (počasí na stavbě, pracovníci, technika, záznam činnosti) s možností přiložení fotodokumentace pro daný den.

Úkoly

Přiřadíte pracovníkům úkoly s termíny, můžete k úkolu vyznačit na plánech nebo dokumentaci projektu související místa, případně přiložit fotografie.

Docházka

Sledujte u zakázky čas strávený jednotlivými pracovníky, plnění plánu docházky na stavbu, exportujte do Excelu a kontrolujte rozpočet na práce pro jednotlivé zakázky,

Dokumentace, rozpočty a výkresy

Všechny dokumenty, plány a výkresy můžete přiložit k zakázce, ulehčíte tak práci stavbyvedoucímu a můžete na nich vyznačit také mikroúkoly např. z kontrolního dne.

Fakturace

Vystavujte faktury (vč. vnitropodnikových) přímo z Informačního systému Fachman. Pošlete přímo zákazníkům, exportujte do PDF, Excelu a nebo automatizovaně přenášejte do externí účetní firmy nebo účetního systému.

Náklady

Přehled všech nákladů k zakázkám, majetku, za zaměstnace, odpady, režijní náklady. Včetně termínů splatnosti a zda jsou uhrazeny. S možností exportu do Excelu nebo prohlížení v grafech.

Schvalování výdajů

Dvouúrovňové schvalování výdajů - stavbyvedoucím dané zakázky a finančním kontrolorem nebo ředitelem. Zachyťte všechny zbytečné výdaje a dodržte jednotlivé rozpočty jednoduše pod kontrolou.

Odvody za zaměstnace

Evidujete nejen hrubou odměnu, ale také odvody za jejich práci, ty pak automaticky rozpočítáte do zakázek podle množství odpracovaných hodin v daném měsíci.

Propojení s bankovním účtem

Všechny pohyby na bankovním účtu jsou spárovány z příjmy nebo výdaji. Pokud se objeví neznámý pohyb, jste na něj upozorněni. Chybu pak napravíte a nebo si k pohybu můžete přiřadit poznámku.

Adresář

Všichni zákazníci, odběratelé a dodavatelé na jendom místě včetně kontaktů na ně, s přehledy jejich příjmových nebo nákladových faktur a probíhajících nebo dokončených zakázek.

Evidence majetku

Přehled celého firemního majetku, vč. dostupných (nezapůjčených) kusů, platnosti jeho pojištění, příp. termínů servisu, souvisejících smluv a dokumentů.

Půjčovna

Kdo a kdy si půjčil nebo vrátil některou věc z firemního majetku, s možností hlídání termínu vrácení, automatického generování smluv o zápůjčení nebo odpisu majetku.

Vozový park

Přehled vozového parku s připomenutím technických kontrol, pojištění, s možností přiložení technických průkazů a smluv. Evidence stavu tachometru a všech souvisejících nákladů.

Odpadové hospodářství

Automatizovaná evidence odpadového hospodářství na základě dokladů od zpracovatelů odpadů, s možností exportu do Excelu pro snadnou kontrolu a roční hlášení.

Materiály a sklady

Zaevidujte si jednotlivé sklady a materiály nebo zboží v nich. Skladovými příjemkami a výdejkami kontrolujte jejich pohyby na skladě.

Evidence zaměstnanců

Přehled všech zaměstnaců, včetně osobních údajů, bydliště, data narození, hodinové odměny, pracovní doby, docházky, zapůjčeného majetku nebo nákladů na ně.

Pracovní smlouvy a certifikace

Evidence a automatické generování smluv (vč. správy šablon) do PDF se zaměstnanci. Na končící certifikace nebo školení zaměstnanců jste upozorněni.

Nastavení práv v aplikaci

Každému zaměstnanci, kterému dáte do informačního systému přístup, můžete velmi podrobně nastavit, co vše může vidět nebo měnit.

Schvalování docházky

Vykázaná docházka je schvalována stavbyvedoucím (za své zakázky) nebo odpovědným pracovníkem (nad celou firmou). Výdaje za práci jsou pak automaticky rozpočteny mezi zakázky.

Reporty

Exportujte docházky všech zaměstnanců, jednotlivých zaměstnanců, nákladů za zakázky nebo třeba odpadů do reportů pro otevření a další zpracování v Excelu.

Import faktur z PDF

IS Fachman automaticky přečte informace na nákladové faktuře ve formátu PDF a její položky. Proto nemusíte informace o fakturách vždy ručně opisovat a ušetříte spoustu času.

Pokladní systém

Prodej koncovým zákazníkům z jednoduchého pokladního systému napojeného přímo na evidenci skladu materiálů a fakturačení systém. S možností vnitropodnikových dodávek nebo velkoobchodních slev.

Převoz materiálů bez papíru

Řidiči, skladníkovi a stavbyvedoucímu stačí jen mobil ke spolehlivému přesunu materiálu. Skladník mobilem vyskladní materiál, řidič a stavbyvedoucí aplikací v mobilu potvrdí její doručení na stavbu.

Přehled docházky v mobilní aplikaci

Zaměstnanci mohou v mobilní aplikaci kontrolovat svou docházku a kontrolovat, že je evidována správně.

Přehled plnění zakázky v mobilní aplikaci

Stavbyvedoucí vidí plnění své zakázky v mobilní aplikaci, kontroluje plnění dílčích rozpočtů a vidí aktuální výši bonusu za tuto zakázku.

Schvalování nákladů z mobilní aplikace

Stavbyvedoucí nebo odpovídající pracovník může schvalovat náklady v mobilní aplikaci. Může tak využít každou volnou chvíli mimo počítač.

Půjčovna v mobilní aplikaci

Rychlé zápůjčení a vrácení majetku z mobilní aplikace. Každý majetek je evidován v systému s QR kódem, stačí jej fotoaparátem mobilu načíst.

Propojení s webem

Poptávky z webu Vám přiskočí ihned po odeslání zákazníkem k řešení do informačního systému, kde si je můžete dále třídit na vyřízené a nevyřízené.

Přehled úkolů v mobilní aplikaci

Pracovník v mobilní aplikaci vidí všechny na sebe přiřazené úkoly, kdykoliv tak má pracovní kalendář a seznam úkolů u sebe v kapse.

Mobilní aplikace pro investora

Můžete udělit přístup také investorovi, ten Vám může například z mobilní aplikace předávat požadavky na úpravy a sledovat průběh jejich řešení.

Vysoká bezpečnost

Přenášené informace jsou vždy šifrovány a servery zabezpečeny podle metodik Národního bezpečnostního úřadu.

Může běžet v cloudu nebo u Vás ve firmě

IS Fachman můžete využívat jako plně zabezpečené cloudové řešení případně jej lze také provozovat na serverech u Vás ve firmě.

Vysoká flexibilita

Informační systém lze upravit pro konkrétní potřeby a procesy ve Vaší firmě, případně přidat nové funkcionality tak.

Rychlost systému

Architektura systému byla navržena pro maximální rychlost a spolehlivost i při obrovském množství skladovaných informací.

Zálohování dat

Informační systém lze zálohovat denně, týdně nebo měsíčně. Data můžete skladovat na serverech a nebo si je stahovat také k sobě.

Pravidelné aktualizace

Ročně vydáváme přibližne 40 nových aktualizací, které přináší cca 200 nových funkcionalit, opravy chyb a nebo lepší bezpečnostní prvky.

Snadný start

S nasazením informačního systému pomůžeme a provedeme Vás doporučeným postupem digitalizace. Pokud budete chtít, přímo osobně u Vás v kanceláři.

Do jednoho systému propojíte ředitele, stavbyvedoucí, investory, dělníky i back-office.
V počítači i v mobilu.

Výhodná cena. Možnost jednorázové úhrady nebo měsíčního poplatku.
Bez rizika. Celý systém můžete zdarma 3 měsíce vyzkoušet.
Referenční firmy. Možnost se osobně podívat do referenční firmy na reálný provoz aplikace.