Den 7.: Importujte nákladovou fakturu

 1. V horním menu klikněte na Fakturace -> Náklady

 2. Nahoře klikněte na tlačítko Importovat nákladovou fakturu

 3. Na konci formuláře je v seznamu “Podporovaní dodavatelé:” uvedeno, od kterých firem je možné automatizovaně zpracovat elektronické faktury v PDF.
  Tip: Není některý z dodavatelů, od kterého nakupujete v seznamu? Dejte nám vědět, aplikaci jej naučíme a přidáme tak mezi podporované.
  Najděte v počítači elektronickou fakturu od některé z těchto firem a do políčka “Faktura k importu” ji vyberte v počítači.

 4. Zvolte zakázku, kvůli které jste materiál nebo zboží zakoupili.
  Tip: Je na faktuře více položek a jsou na různé zakázky? Vyberte tu, pro kterou je na faktuře zakoupeno nejvíc materiálu nebo zboží.

 5. V dalším seznamu zvolte jestli se jedná o materiál, služby, nebo jiný typ položky.

 6. Klikněte na tlačítko Importovat

 7. Aplikace přečetla obsah PDF souboru a předvyplnila ke kontrole všechna políčka.

 8. Zkontrolujte, že je hlavička faktury v pořádku (správný dodavatel, variabilní symbol, datum vystavení, splatnosti…

 9. Doplňte Název faktury, tento název je pouze pro Vaši orientaci v nákladech, pojmenujte ji (příklady názvů: “Elektromateriál”, “Kari sítě, rotory, další materiál” nebo “Ocel”)

 10. Zkontrolujte, že jednotlivé položky faktury mají správný název, množství, cenu, případně proveďte úpravy. U každé položky je ve spodním rohu tlačítko “upravit”)

 11. Zkontrolujte, že jednotlivé položky faktury jsou zařazeny ke správné zakázce a správného typu. Případně zase upravte dle potřeby.

 12. V patičce zkontrolujte, že výsledná cena odpovídá ceně na faktuře, případně doplňte výši zaokrouhlení do určeného políčka.

 13. V části Přílohy klikněte na tlačítko Vybrat soubory a na disku vyberte faktur, kterou jste právě importovali a zpracovali.

 14. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

 15. Hotovo, právě jste do systému zaevidovali první náklady.

 16. Prohlédněte si vložené náklady v seznamu nákladů. Klikněte v horním menu na Fakturace -> Náklady. V tabulce uvidíte nákladovou fakturu, kterou jste právě importovali.

 17. Prohlédněte si, jestli byly náklady vloženy k zakázce. V horním menu vyberte Zakázky -> Přehled zakázek a projektů. V tabulce klikněte na zakázku, kterou jste vybrali při importu faktury.

 18. Klikněte na záložku Náklady.

 19. V tabulce uvidíte položky, které jste importovali ve faktuře.

 20. V horním menu klikněte na tlačítko Nástěnka, v grafu nákladů v tomto měsíci uvidíte ve sloupci “Zatím neschválené výdaje” celkovou cenu z faktury. 

Nepovedlo se? Narazili jste na problém? Není postup jasný?
Kontaktujte uživatelskou podporu na info@isfachman.cz, pomůžeme Vám.

Následuje:Den 8.: Schvalujeme náklady