Jak Vám umělá inteligence uvnitř IS Fachman pomáhá s digitalizací faktur

V IS Fachman máte možnost naimportovat nákladovou fakturu ve formátu PDF. Abyste ušetřili čas, IS Fachman ji pro Vás přečte a všechny informace na ní jen zobrazí ke kontrole (variabilní symbol, datum splatnosti, celkovou cenu, jednotlivé položky faktury a jejich cenu,...). Vy už si jen zařadíte jednotlivé položky k zakázkám nebo strojům. Ušetříte tak spoustu času přepisováním údajů na faktuře do počítače.

Fakturu za Vás čte a přepisuje umělá inteligence

Pro automatizované rozpoznávání a obsahu nákladových faktur používáme OCR a neuronové sítě. Neuronové sítě jsou počítačové modely inspirované funkcí lidského mozku. Jsou trénovány na velkém množství dat a postupně se učí rozpoznávat text na fakturách. V kombinaci s OCR, což je technologie pro rozpoznávání písma na obrázcích, IS Fachman analyzuje nahraný PDF soubor a vyhledává v něm konkrétní písmena a čísla. Výsledkem jsou data, která jsou pro Vás připravena k dalšímu zpracování.

Jak IS Fachman naučit nové druhy faktur

I když tuto technologii používáme v IS Fachman už od roku 2021, stále je potřeba ji rozvíjet a učit na nové podněty. Pokud narazíte na dodavatele, který IS Fachman ještě neumí, nevadí, zašlete nám od něj 5-10 faktur v PDF na náš e-mailem, naučíme jej data importovat.

V blogu by Vás mohlo také zajímat:

Jak zabránit ztrátám nářadí na stavbě?
Zabraňte ztrátám nářadí na stavbě. Jaké kroky je potřeba podniknou, abyste získali přehled o pohybu nářadí?

Vánoční provozní doba
Jak bude vypadat provozní doba v průběhu vánočních svátků?

Jak začít s digitalizací stavební firmy?
Digitalizace procesů ve stavebnictví : Jak efektivně zavést digitální technologie do stavební firmy a dosáhnout lepších výsledků.

Co je digitalizace stavebnictví a proč by Vás to mohlo zajímat
Proč je digitalizace stavebnictví nezbytnou součástí úspěchu vaší společnosti.