Jak zabránit ztrátám nářadí na stavbě?

Pokud chcete zabránit ztrátám nářadí na stavbě, je důležité zavést pravidla a postupy pro správu a používání nářadí. Tyto pravidla by měla být jasná a snadno dostupná pro všechny pracovníky a měla by zahrnovat informace o tom, jak se nářadí má zapůjčit, používat, uchovávat a vracet.

1. Pomocí Informačního systému Fachman zaveďte systém evidence a sledování pohybu nářadí. Rychle tak zjistíte, které nářadí je kde přítomné a nebo kdo jej má zapůjčené.

2. V informačním systému Fachman si vygenerujte identifikační štítky a označte jimi nástroje a nářadí.

3. Provádějte zápůjčky a vratky nářadí výhradně s využitím informačního systému Fachman.

4. Pravidelně provádějte inventury nářadí, například jednou za měsíc.

4. Nezapomeňte, aby Vaši zaměstnanci používali přepravky a boxy na uložení nářadí.

5. Při opuštění staveniště by si zaměstnanci měli zkontrolovat, že mají s sebou všechno nářadí, které si zapůjčili.

Více o tom, jak v Informačním systému Fachman evidovat nářadí a jeho zápůjčky najdete v Uživatelské příručce.

V blogu by Vás mohlo také zajímat:

Integrace IS Fachman s jinými systémy není problém
Už nejste v digitalizaci nováčky? IS Fachman lze totiž integrovat také s jinými systémy.

Co je digitalizace stavebnictví a proč by Vás to mohlo zajímat
Proč je digitalizace stavebnictví nezbytnou součástí úspěchu vaší společnosti.

Jak Vám umělá inteligence uvnitř IS Fachman pomáhá s digitalizací faktur
Věděli jste, že Vám uvnitř IS Fachman s prací pomáhá umělá inteligence?

Digitální nástroje a jejich využití v různých fázích stavebního procesu
Efektivní využití digitálních nástrojů pro zrychlení a zkvalitnění stavebních projektů.