Den 42.: Nastavíme automatický výpočet motivační odměny stavbyvedoucím

Samozřejmě chcete každou zakázku maximálně ziskovou, k tomu ale možná potřebujete spolupráci stavbyvedoucího. Čím méně se na stavbě plýtvá časem a materiálem, tím více vyděláte. Už nyní evidujete všechny příjmy a náklady zakázky a v jejím detailu vidíte výsledek hospodaření dané zakázky a kolik Kč je v zisku. Motivujte stavbyvedoucího k maximalizaci zisku, dohodněte se, že pokud zakázku udrží v zisku, náleží mu procentuální odměna z dosaženého zisku. Čím vyšší zisk, tím je jeho peněžní odměna vyšší. Průběžně pak v aplikaci může sledovat výši své odměny.

  1. V aplikaci v horním menu se přesuňte do sekce Zakázky -> Přehled zakázek a projektů
  2. Přejděte do detailu zakázky, u které chcete stavbyvedoucímu nastavit motivační odměnu
  3. Přepněte se do záložky Finanční limity a odměny
  4. Do políčka Výše bonusu pro stavbyvedoucího nastavte kolik % ze zisku zakázky mu náleží jako odměna, např. 0,5
  5. Klikněte na Uložit změny
  6. Přepněte se do záložky Souhrn výsledků
  7. Pod koláčovým grafem Výsledek hospodaření vidíte aktuální výši bonusu stavbyvedoucímu

Nepovedlo se? Narazili jste na problém? Není postup jasný?
Kontaktujte uživatelskou podporu na info@isfachman.cz, pomůžeme Vám.

Následuje:Den 43.: Integrujeme do harmonogramu zakázek také jejich dílčí fáze