Několik zajímavostí o zabezpečení Informačního systému Fachman

Informační systém Fachman používá vysoké bezpečnostní standardy pro ochranu dat uživatelů. Používá šifrování SSL, 256 bit šifrováním, připojení používá protokol TLS 1.2 a je šifrováno pomocí standardu AES_256_CBC s algoritmem SHA 1 pro ověřování zpráv a mechanismem výměny klíčů DHE_RSA. Certifikát Let’s Encrypt společnosti Internet Security Research Group (ISRG) zajišťuje bezpečnost dat. Kromě toho máte možnost nastavit si v aplikaci vlastní heslo pro přihlášení, které by mělo být silné a unikátní. Doporučujeme používat kombinaci písmen, čísel a speciálních znaků a heslo nezapomenout změnit pravidelně. Vaše data jsou navíc uložena na bezpečných serverech a nikdy nebudou poskytnuty třetím stranám bez vašeho souhlasu.

Servery, hardware a data jsou spravována procesy, které jsou cerrifikovány dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 27017 a ISO 27018 od TÜV SÜD. Naše firma také obrdžela certifikaci NBÚ.

Zajímavosti:

 • Vaše data jsou šifrována a uložena v rekonstruovaném protiatomovém krytu.
 • Pro fyzický přístup k diskům je nutné projít několikafázovou bezpečností kontrolou.
 • Jedno patro nad servery sedí v nepřetržitém provozu technici, kteří nonstop monitorují provoz.
 • Servery jsou v nezáplavové oblasti a serverovna je vybavená nejmodernějšími bezpečnostními prvky.
 • Bezpečnost Vašich dat a serverů byla cerifikována TÜV SÜD a dosahují nejvyšší úrovně TIER IV.
 • Obvodní oddělení Policie ČR je vzdálena od serverovny asi 150 metrů.

Co TIER IV u nás např. certifikuje a požaduje?

 • v okolí 2,4km se nenachází dálnice, železniční koridor, průmyslové komplexy, chemické továrny anebo letiště
 • data jsou mimo záplavovou oblast, odolná zemětřesení a v okolí není vulkanická činnost, v okolí nejsou provozy, kde hrozí výbuch nebo požár
 • vešekeré fyzické prvky, napájení, chlazení, konektivita a systémy musí být duplikovány a nezávislé, v případě poruchy se automaticky musí přepnout na druhou záložní větev
 • všechny systémy musejí fungovat automaticky a musejí eliminovat lidské chyby
 • vstup autorizují vždy dvě osoby, jedna zevnitř budovy a druhá mimo (kvůli fyzickému přepadení)
 • dveře do bezpečných prostor jsou trezorového typu a certifikovány, trvale pod kamerovým dozorem se záznamem
 • prostory monolitické konstrukce
 • vlastní trafostanice a u nás tři záložní zdroje napájení - vodní elektrárna, dieslové generátory a UPS
 • chladící a hasící systémy (včetně jejich záloh), funkční také v případě výpadku elektrické energie
 • ... a spoustu dalšího

Z obecného pohledu je skladování informací v IS Fachman mnohonásobně bezpečnější než je jejich skladování přímo u Vás ve firmě. I přes to je bezpečnost naší nejvyšší prioritou a trvale pracujeme na modernizaci a zlepšení všech bezpečnostních prvků. A to není vše, uvnitř aplikace je integrován sofistikovaný bezpečnostní systém, který v případě útoku dokáže pomocí umělé inteligence a filtrováním provozu okamžitě identifikovat a odpojit jen snahu o hackerský útok. Informační systém Fachman tedy přináší nová a revoluční řešení také z pohledu bezpečnosti.

 

V blogu by Vás mohlo také zajímat:

Jak Vám umělá inteligence uvnitř IS Fachman pomáhá s digitalizací faktur
Věděli jste, že Vám uvnitř IS Fachman s prací pomáhá umělá inteligence?

Digitální nástroje a jejich využití v různých fázích stavebního procesu
Efektivní využití digitálních nástrojů pro zrychlení a zkvalitnění stavebních projektů.

Magazín ITmag zvolil IS Fachman jako nejlepší systém pro stavební firmy
Ve srovnání s jinými nástroji pro digitalizaci stavební firmy ITmag doporučil IS Fachmana jako vítěze

Informační systém Fachman: Náš příběh
Krátce představujeme příběh Informační systém Fachman: od prvního prototypu po současnost. Přečtěte si něco z jeho historie.