Stavební deník online: Připojte se k digitalizaci ve stavebnictví

V dnešní době je digitalizace nedílnou součástí našeho života a výrazně se dotýká i stavebního průmyslu. Jedním z klíčových nástrojů, které mohou zásadně zlepšit organizaci a průběh stavebních projektů, je elektronický stavební deník. V tomto článku se podíváme na to, proč je možná čas se rozloučit s papírovou verzí, jaké výhody přináší elektronický stavební deník a proč by měl být stavební deník součástí informačního systému stavební firmy.

Proč není nutné vést stavební deník v papírové formě

Papírový stavební deník má řadu nevýhod, které se v dnešním uspěchaném světě stávají čím dál více zastaralými. Mezi hlavní problémy patří obtížná manipulace s dokumenty, riziko poškození nebo ztráty a nedostatek přehlednosti. Navíc při vedení papírového deníku může snadno dojít k chybám, které zpomalují celý proces a zvyšují náklady na projekt. Díky možnosti přiložit také do záznamu multimédia (fotografie nebo videa) s výhodou automatizace, například automatickému zápisu počasí v daný den, ušetří stavbyvedoucímu spoustu času s jeho tvorbou.

Výhody elektronického stavebního deníku

Elektronický stavební deník přináší řadu výhod, které z něj dělají ideální nástroj pro stavební firmy, stavbyvedoucí i projektové manažery. Mezi hlavní výhody patří:

 • Snadná dostupnost: Elektronický deník lze přistupovat z jakéhokoli zařízení s internetovým připojením, což umožňuje snadnou aktualizaci a kontrolu informací kdykoli a kdekoli.
 • Přehlednost a uspořádání: Díky elektronickému formátu jsou všechny záznamy uspořádané a snadno dohledatelné, což zvyšuje efektivitu práce na stavebním projektu.
 • Zabezpečení: Elektronický deník je chráněn proti ztrátě nebo poškození, což zajišťuje bezpečnost a integritu důležitých informací.
 • Možnost sdílení: Informace v elektronickém deníku lze snadno sdílet s ostatními členy týmu, což zlepšuje komunikaci a spolupráci stavbyvedoucích i všech zúčastněných stran.
 • Možnost příloh: Snadno lze k denním záznamům přiložit například fotodokumentaci.
 • Možnost sdílení s investorem: Investor stavby může průběžně sledovat a schvalovat průběh stavby. Nestane se Vám tedy, že investor projeví nesouhlas až při měsíční kontrole souhrnu prací. Průběžnám schvalováním stavebního deníku investorem i stavbyvedoucím si ochráníte své příjmy a eliminujete vícepráce.

Proč mít elektronický stavební deník součástí informačního systému

Začlenění elektronického stavebního deníku do informačního systému, jakým je IS Fachman, přináší řadu dalších výhod:

 • Centralizace informací: Veškeré informace týkající se zakázky jsou shromážděny na jednom místě, což zvyšuje efektivitu a přehlednost celého procesu.
 • Automatizace procesů: Díky integraci s informačním systémem mohou být některé úkony, jako například generování reportů, plánování či sledování materiálu, automatizovány, což šetří čas a eliminuje lidské chyby.
 • Zvýšení transparentnosti: Integrace elektronického stavebního deníku do informačního systému umožňuje lepší sledování postupu prací, nákladů a časových plánů, což zvyšuje transparentnost a zodpovědnost všech zúčastněných stran.
 • Snadná komunikace: Přístup k informacím uloženým v informačním systému zajišťuje, že můžete všichni sdílet stejné informace, což zlepšuje koordinaci a komunikaci.
 • Schvalování investorem i stavebním dozorem: Integrací do informačního systému rychleji odhalíte nesouhlas investora nebo stavebního dozoru s průběhem prací a zabráníte nečekaným problémům.

Elektronický stavební deník představuje významný krok vpřed ve způsobu, jakým stavební firmy, stavbyvedoucí a projektoví manažeři organizují a řídí stavební zakázky. Integrací tohoto nástroje do informačního systému lze dosáhnout zvýšení efektivity, snížení nákladů a zlepšení komunikace mezi členy týmu. Přechod na elektronický stavební deník tak představuje nejen logický, ale také nezbytný krok vstříc modernímu a udržitelnému stavebnímu průmyslu.

V blogu by Vás mohlo také zajímat:

Velikonoční provozní doba
Jak bude vypadat naše provozní doba v období Velikonoc?

Několik zajímavostí o zabezpečení Informačního systému Fachman
Zajistit provoz Informačního systému Fachman je náročnější, než se může zdát.

Napsali o nás v online magazínu Bydlení.cz
Magazín Bydlení.cz publikoval pozitivní článek o našem informačním systému.

Jak zabránit ztrátám nářadí na stavbě?
Zabraňte ztrátám nářadí na stavbě. Jaké kroky je potřeba podniknou, abyste získali přehled o pohybu nářadí?