Okamžitý přehled o plnění rozpočtů a termínů

Každá položka faktury se ihned započítává k zakázce a neunikne schválení stavbyvedoucímu a řediteli. PDF faktury od dodavatelů za Vás dokonce automaticky importuje umělá inteligence.

 

Evidence docházky a dovolené bez papírů

Stačí využít mobil nebo počítač a můžete opustit papírovou evidenci docházky a dovolené. Navíc máte ihned přehled o počtech odpracovaných hodinách na jednotlivých zakázkách.

 

Stavební deník, plány a rozpočty elektronicky

Evidujete stavební deník elektronicky, můžete jej dokonce nasdílet s investorem. A všechny smlouvy, plány a rozpočty zakázky máte na jednom místě v elektronické formě.

 

Kde je všechno nářadí a kam jsme vydali materiál ze skladu

Rychlé zápůjčky nářadí pracovníkům a vydávání materiálů ze skladu na zakázky jen načtením QR kódů. Ihned vidíte kdo má co zapůjčeno a jaký materiál byl ze skladu na zakázku vydán.

 

Informace hned k dispozici, v počítači, tabletu i mobilu

Úkoly, faktury, adresář, reporty, rozpočty, smlouvy, plány, termíny, docházka, majetek, sklady,... vše na jednom místě a navzájem propojené. Dostupné v mobilu, tabletu i počítači.

 

Řízení stavebních úloh přímo v terénu

Investor, stavební dozor nebo jiný účastník zakázky může přímo na staveništi vytvářet úkoly na svém mobilu či tabletu. Zodpovědné osobě jej můžete vyznačit v plánu nebo přidat třeba i fotky.

 

Poháněn umělou inteligencí

S prací Vám v IS Fachman pomáhá umělé inteligence, která přináší neuvěřitelné možnosti a obrovské zefektivnění práce. Pomůže Vám například s vytěžováním dat z faktur, s reporty a nebo s předpovědí budoucích nákladů nebo příjmů.

 

Usnadněte práci, snižte náklady a ušetřete čas

Naplánovat prezentaci IS Fachman

Nahoře této stránky můžete také rovnou na 3 měsíce zdarma aktivovat IS Fachman pro svou firmu.

Co dále IS Fachman dokáže?

Evidence zakázek

Přehled zakázek, jejich termínů, stavbyvedoucích. Nastavení a kontrola finančních limitů na materiál, zaměstnance, subdodávky, služby a režie. Možnost automatického výpočtu odměn pro stavbyvedoucí.

Objednávky u subdodavatelů

Možnost přiřadit k zakázce její subdodávky, kontrolovat jejich finanční plnění, termíny. Možnost automatického generování smluv do PDF. Možnost vytvoření různých šablon smluv.

Stavební deník

Vedení elektronického stavebního deníku zakázky (počasí na stavbě, pracovníci, technika, záznam činnosti) s možností přiložení fotodokumentace pro daný den.

Úkoly

Přiřadíte pracovníkům úkoly s termíny, můžete k úkolu vyznačit na plánech nebo dokumentaci projektu související místa, případně přiložit fotografie.

Docházka

Sledujte u zakázky čas strávený jednotlivými pracovníky, plnění plánu docházky na stavbu, exportujte do Excelu a kontrolujte rozpočet na práce pro jednotlivé zakázky,

Dokumentace, rozpočty a výkresy

Všechny dokumenty, plány a výkresy můžete přiložit k zakázce, ulehčíte tak práci stavbyvedoucímu a můžete na nich vyznačit také mikroúkoly např. z kontrolního dne.

Fakturace

Vystavujte faktury (vč. vnitropodnikových) přímo z Informačního systému Fachman. Pošlete přímo zákazníkům, exportujte do PDF, Excelu a nebo automatizovaně přenášejte do externí účetní firmy nebo účetního systému.

Náklady

Přehled všech nákladů k zakázkám, majetku, za zaměstnace, odpady, režijní náklady. Včetně termínů splatnosti a zda jsou uhrazeny. S možností exportu do Excelu nebo prohlížení v grafech.

Schvalování výdajů

Dvouúrovňové schvalování výdajů - stavbyvedoucím dané zakázky a finančním kontrolorem nebo ředitelem. Zachyťte všechny zbytečné výdaje a dodržte jednotlivé rozpočty jednoduše pod kontrolou.

Odvody za zaměstnace

Evidujete nejen hrubou odměnu, ale také odvody za jejich práci, ty pak automaticky rozpočítáte do zakázek podle množství odpracovaných hodin v daném měsíci.

Propojení s bankovním účtem

Všechny pohyby na bankovním účtu jsou spárovány z příjmy nebo výdaji. Pokud se objeví neznámý pohyb, jste na něj upozorněni. Chybu pak napravíte a nebo si k pohybu můžete přiřadit poznámku.

Adresář

Všichni zákazníci, odběratelé a dodavatelé na jendom místě včetně kontaktů na ně, s přehledy jejich příjmových nebo nákladových faktur a probíhajících nebo dokončených zakázek.

Evidence majetku

Přehled celého firemního majetku, vč. dostupných (nezapůjčených) kusů, platnosti jeho pojištění, příp. termínů servisu, souvisejících smluv a dokumentů.

Půjčovna

Kdo a kdy si půjčil nebo vrátil některou věc z firemního majetku, s možností hlídání termínu vrácení, automatického generování smluv o zápůjčení nebo odpisu majetku.

Vozový park

Přehled vozového parku s připomenutím technických kontrol, pojištění, s možností přiložení technických průkazů a smluv. Evidence stavu tachometru a všech souvisejících nákladů.

Odpadové hospodářství

Automatizovaná evidence odpadového hospodářství na základě dokladů od zpracovatelů odpadů, s možností exportu do Excelu pro snadnou kontrolu a roční hlášení.

Materiály a sklady

Zaevidujte si jednotlivé sklady a materiály nebo zboží v nich. Skladovými příjemkami a výdejkami kontrolujte jejich pohyby na skladě.

Evidence zaměstnanců

Přehled všech zaměstnaců, včetně osobních údajů, bydliště, data narození, hodinové odměny, pracovní doby, docházky, zapůjčeného majetku nebo nákladů na ně.

Pracovní smlouvy a certifikace

Evidence a automatické generování smluv (vč. správy šablon) do PDF se zaměstnanci. Na končící certifikace nebo školení zaměstnanců jste upozorněni.

Nastavení práv v aplikaci

Každému zaměstnanci, kterému dáte do informačního systému přístup, můžete velmi podrobně nastavit, co vše může vidět nebo měnit.

Schvalování docházky

Vykázaná docházka je schvalována stavbyvedoucím (za své zakázky) nebo odpovědným pracovníkem (nad celou firmou). Výdaje za práci jsou pak automaticky rozpočteny mezi zakázky.

Reporty

Exportujte docházky všech zaměstnanců, jednotlivých zaměstnanců, nákladů za zakázky nebo třeba odpadů do reportů pro otevření a další zpracování v Excelu.

Import faktur z PDF

IS Fachman automaticky přečte informace na nákladové faktuře ve formátu PDF a její položky. Proto nemusíte informace o fakturách vždy ručně opisovat a ušetříte spoustu času.

Pokladní systém

Prodej koncovým zákazníkům z jednoduchého pokladního systému napojeného přímo na evidenci skladu materiálů a fakturačení systém. S možností vnitropodnikových dodávek nebo velkoobchodních slev.

Převoz materiálů bez papíru

Řidiči, skladníkovi a stavbyvedoucímu stačí jen mobil ke spolehlivému přesunu materiálu. Skladník mobilem vyskladní materiál, řidič a stavbyvedoucí aplikací v mobilu potvrdí její doručení na stavbu.

Přehled docházky v mobilní aplikaci

Zaměstnanci mohou v mobilní aplikaci kontrolovat svou docházku a kontrolovat, že je evidována správně.

Přehled plnění zakázky v mobilní aplikaci

Stavbyvedoucí vidí plnění své zakázky v mobilní aplikaci, kontroluje plnění dílčích rozpočtů a vidí aktuální výši bonusu za tuto zakázku.

Schvalování nákladů z mobilní aplikace

Stavbyvedoucí nebo odpovídající pracovník může schvalovat náklady v mobilní aplikaci. Může tak využít každou volnou chvíli mimo počítač.

Půjčovna v mobilní aplikaci

Rychlé zápůjčení a vrácení majetku z mobilní aplikace. Každý majetek je evidován v systému s QR kódem, stačí jej fotoaparátem mobilu načíst.

Propojení s webem

Poptávky z webu Vám přiskočí ihned po odeslání zákazníkem k řešení do informačního systému, kde si je můžete dále třídit na vyřízené a nevyřízené.

Přehled úkolů v mobilní aplikaci

Pracovník v mobilní aplikaci vidí všechny na sebe přiřazené úkoly, kdykoliv tak má pracovní kalendář a seznam úkolů u sebe v kapse.

Mobilní aplikace pro investora

Můžete udělit přístup také investorovi, ten Vám může například z mobilní aplikace předávat požadavky na úpravy a sledovat průběh jejich řešení.

Vysoká bezpečnost

Přenášené informace jsou vždy šifrovány a servery zabezpečeny podle metodik Národního bezpečnostního úřadu.

Může běžet v cloudu nebo u Vás ve firmě

IS Fachman můžete využívat jako plně zabezpečené cloudové řešení případně jej lze také provozovat na serverech u Vás ve firmě.

Vysoká flexibilita

Informační systém lze upravit pro konkrétní potřeby a procesy ve Vaší firmě, případně přidat nové funkcionality tak.

Rychlost systému

Architektura systému byla navržena pro maximální rychlost a spolehlivost i při obrovském množství skladovaných informací.

Zálohování dat

Informační systém lze zálohovat denně, týdně nebo měsíčně. Data můžete skladovat na serverech a nebo si je stahovat také k sobě.

Pravidelné aktualizace

Ročně vydáváme přibližne 40 nových aktualizací, které přináší cca 200 nových funkcionalit, opravy chyb a nebo lepší bezpečnostní prvky.

Snadný start

S nasazením informačního systému pomůžeme a provedeme Vás doporučeným postupem digitalizace. Pokud budete chtít, přímo osobně u Vás v kanceláři.

Do jednoho systému propojíte ředitele, stavbyvedoucí, investory, dělníky i back-office.
V počítači i v mobilu.

Výhodná cena. Možnost jednorázové úhrady nebo měsíčního poplatku.
Bez rizika. Celý systém můžete zdarma 3 měsíce vyzkoušet.
Referenční firmy. Možnost se osobně podívat do referenční firmy na reálný provoz aplikace.

Máte o IS Fachman zájem? Nechte nám kontakt, ozveme se :)

Nahoře této stránky můžete také zdarma aktivovat IS Fachman pro svou firmu, a tak si jej celý bez závazku vyzkoušet.

Vaše nejčastější otázky

 

Je k dispozici a jak funguje podpora v případě problému?

Technický dohled nad systémem je zajištěn 24/7/365. V případě výpadku služby a nebo jiného technického problému na straně serverů či datového centra reagujeme okamžitě a o problému Vás informujeme. Stejně tak jste stejným oddělením předem informováni o plánované údržbě. Ta trvá jen nezbytný čas (většinou 15 minut, ročně jsou v průměru 2) a je plánován prioritně na noční hodiny. Uživatelská podpora, na kterou můžete posílat dotazy na to, jak aplikace funguje, jak ji optimálně používat, případně problémy uvnitř aplikace (např. některé tlačítko nedělá co má) je k dispozici v pracovní dny na e-mailu a případně i telefonu.

Jaké jsou možnosti úpravy nebo rozšíření systému o nové funkcionality?

Jakékoliv nápady na vylepšení oceníme. Pokud by navrhnutou funkcionalitu využilo více než 25% zákazníků, za její implementaci nic neplatíte a doplníme ji do aplikace zdarma v co nejkratší době. V jiném případě buď s implementací počkáme, až ji bude více firem chtít využívat, a nebo ji po odsouhlasení implementujeme za nakalkulovanou částku.

Jsou k dispozici nějaká školení?

Pro firmy, které nemají příliš zkušeností s procesem digitalizace nebo s prací v informačních systémech, můžou být první okamžiky v aplikaci komplikované. Pokud si nebudete s něčím jistí, kontaktujte zákaznickou podporu. V případě zájmu máte k dispozici konzultanta, který provede školení Vašich zaměstnanců a doporučí jak optimálně IS Fachman ve Vaší firmě využívat. Zároveň může sdělit zkušenosti z jiných stavebních firem. Tato školení jsou volitelná jen na Vaši žádost a jsou zpoplatněny hodinovou sazbou.

Je IS Fachman vhodný také pro moji stavební firmu?

Informační systém je vytvořen na základě podnětů a zkušeností z provozu skutečných stavebních firem a to jak malých, tak velkých. Vyhovuje a výborné zpětné vazby máme od malých i velkých firem. Nezáleží dokonce ani na tom, zda má firma vlastní zaměstnance a nebo všechny práce řeší formou subdodávek. Proto věříme, že pro Vaši stavební firmu bude vhodný také.

Jak aplikaci vyzkoušet, jak začít?

V horním menu klikněte na odkaz Vyzkoušet zdarma. Takto si můžete sami a ihned bezplatně na 3 měsíce aktivovat IS Fachman a začít jej tak okamžitě využívat.

Zůstanou mi po skončení tříměsíčního zkušebního období v aplikaci data?

Ano, pokud se rozhodnete aplikaci využívat i po skončení tříměsíční zkušební lhůty, všechna data a v aplikaci uložené informace zůstávají na stejném místě a pokračujete normálně beze změn v práci, nic se uvnitř aplikace přechodem na placenou verzi nezmění.

Blog

 

zobrazit všechny články z blogu

Chcete si domluvit termín konzultace, schůzky nebo školení?

Rezervovat termín konzultace

kontakt: info@isfachman.cz